Kako do FINA certifikata?

Od 26. studenog 2012. za preuzimanje je raspoloživ FINA produkcijski aplikativni certifikat.

Preduvjet da bi ste preuzeli isti je da je poslovni subjekt registriran u sustav PKI.

Registracija se obavlja u Registracijskim uredina FINA-e, a od dokumentacije je portrebno:

  • rješenje o upisu u nadležni registar
  • obavijest državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD i matičnom broju
  • preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje subjekta

Ukoliko ste registrirani u sustav PKI, potrebno je popuniti zahtjev za izdavanje certifikata, a možete ga popuniti u bilo kojoj poslovnici FINA-e ili pomoću CMS FINA portala.

Dokumentacija koja vam je potrebna za izdavanje istog:

  • zahtjev za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata - 1 primjerak
  • ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 2 primjerka
  • preslika OI osobe koja će biti skrbnik certifikata
  • dokaz o uplati naknade za izdavanje certifikata

Certifikat se izdaje na 5 godina, a košta 300,00kn.

Nakon obrađene dokumentacije može se preuzeti certifikat u poslovnici FINA-e gdje će te dobiti referentni broj i autorizacijski kod ili kao skrbnik on-line preuzimanjem kombinacijom dobivenih podataka.